Bilder från Göteborg

Bilder från Askim
Askim är beläget vid Askimsfjorden, som är en del av Kattegatt, och kännetecknas av en ganska bergig terräng. På Askimsbadet hittar du en långgrund sandstrand. Här finns också en 259 meter lång badpir som sträcker sig rakt ut i havet.
Bilder från Brottkärr
Precis vid havet, med utsikt mot Göteborgs skärgård och Stora och Lilla Amundön ligger kustparadiset Brottkärr.
Bilder från Delsjöområdet
Delsjöområdet – oasen som gränsar till Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille. Delsjöområdet är välbesökt. Över en miljon besök under ett år, men du behöver inte trängas. Området är stort och smultronställena är många.
Bilder från Eriksberg
Eriksberg är ett historiskt industri- och varvsområde som tillhörde Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. I samband med varvskrisen övertogs varvet av staten och 1979 levererades det sista fartyget. Området har idag förvandlats till ett stort och modernt bostadsområde. Kvar från varvsepoken är den stora bockkranen som utgör ett landmärke för området. (Wikipedia)
Bilder från Fiskebäck
Fiskebäck är en stadsdel i Göteborg. Den gränsar till havet vid Göteborgs södra skärgård. Vid Fiskebäcksbadet finns det både klippor och strand samt brygga och badstegar att bada från.
Bilder från Färjenäs
Färjenäs är en stadsdel på Hisingen i Göteborg som har fått sitt namn från hemmanet Färjestaden (tilläggsplats för färja). I samband med Älvsborgsbrons öppnande upphörde den reguljära färjetrafiken mellan Färjenäs och Klippan. (Wikipedia)
Bilder från Gamlestaden
Bilder från Hovås
Bilder från Killingsholmen
Bilder från Kviberg
Bilder från Lilleby
Bilder från Lindholmen
Bilder från Ramberget
Ramberget är ett berg på ön Hisingen i Göteborg. Berget och området i dess närhet utgör Keillers Park och är ett välbesökt turistmål. Inom parken finns egentligen två olika höjder, dels Stora Ramberget (87 meter över havet) med området Ättestupan i sin sydvästra del samt Lilla Ramberget (49 meter över havet). Båda dessa höjder fungerar som utsiktsplatser och har bänkar med mera, och man kan dessutom köra bil hela vägen upp till toppen av Ramberget. (Wikipedia)
Bilder från Saltholmen
Saltholmen är en halvö vid Älvsborgsfjordens södra kust i stadsdelen Älvsborg i Göteborg. Den var tidigare en ö, men när Saltholmen–Göteborgs järnväg byggdes anlades en bank som förbindelse med fastlandet. Banken har senare breddats för att anlägga bilparkeringar med mera, så numera är Saltholmen snarast en halvö. (Wikipedia)
Bilder från Sillvik
Sillvik är en bebyggelse i stadsdelen Torslanda i Göteborgs kommun. Här kan du bada från klippor, brygga och från stranden.
Bilder från Skansen Kronan
Skansen Kronan är en försvarsanläggning från slutet av 1600-talet på Risåsberget i Göteborg. Den är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935 och används i dag som festlokal, kafé samt för olika publika evenemang. Byggnaden reser sig 87 meter över havet, och är 33 meter hög. (Wikipedia)
Bilder från Skansen Lejonet
Skansen Westgötha Leijon, i dagligt tal Skansen Lejonet eller äldsta benämning Gullberg Skantz, ligger på Gullberget vid Gullbergsvass i Göteborg. Den är en av två försvarsskansar som uppfördes i slutet av 1600-talet av Erik Dahlbergh. Den andra är Skansen Kronan som grundlades två veckor före "Lejonet". (Wikipedia)
Bilder från Slottskogen
Slottsskogen, officiellt Slottsskogsparken är en 137 hektar stor park och stadsdel strax sydväst om Göteborgs centrum. Parken har fått sitt namn eftersom den anlades i en skog som under flera hundra år hörde till det kungliga Älvsborgs slott som låg några kilometer bort vid Göta älv. (Wikipedia)
Bilder från Smithska udden
Smithska udden är den sydligaste spetsen på Näset udden i Göteborg. Udden är känd som en av Västsveriges bästa fågelskådningslokaler. Smithska udden är även namnet på badplatsen som finns där, och som öppnades i slutet av 1940-talet. (Wikipedia)
Bilder från Stora Amundön
Friluftsområde med gott om klippbad och några små sandstränder. Ön har en varierad natur med salttåliga örter och gräs till frodiga lövskogslundar.
Bilder från Vinga
Vinga ligger i den yttre skärgården och är Göteborgs västligaste punkt. Ön är en fyrö och är gränssnittet mellan Sverige och världshaven. Evert Taube växte upp på Vinga och tillbringade sin barndom här. Hans barndomshem är numera ett välbesökt museum, Taubemuseet som tar dig tillbaka i historien. När du är här kan du besöka fyren och självklart bada i fantastiska badvatten. (goteborg.com)
Bilder från Älvsborgsbron
Älvsborgsbron är en hängbro över hamninloppet i Göteborg, vid Göta älvs mynning. Den sträcker sig mellan Sjöbergen i Sandarna på fastlandssidan och Färjenäs i Färjestaden på Hisingen. Bron har en totallängd på 900,6 meter och ett spann med 417,6 meters spännvidd, landets längsta då den invigdes 1966. (Wikipedia)
Bilder från Änggårdsbergen
Änggårdsbergen är ett omtyckt stycke stadsnära natur. Med sin närhet till centrala Göteborg är det ett vanligt område för promenader och friluftsliv. Naturreservatet Änggårdsbergen gränsar till Göteborgs Botaniska Trädgård. I området finns flera typiska västsvenska naturtyper som ljunghed och myrmarker. (Länsstyrelsen)
Back to Top