Bilder från Mölndal

Bilder från Balltorp
Balltorp är en stadsdel i södra delen av kommundelen Västra Mölndal (motsvarande Fässbergs distrikt). Balltorp beboddes redan för 10 000 år sedan, men den stora utbyggnaden skedde under 1980-talet. (Wikipedia)
Bilder från Bifrost
Bilder från Centrum
Bilder från Evenemang
Bilder från Fässbergs kyrka
Bilder från Grevedämmet
Bilder från Gunnebo Kulturreservat
Bilder från Gunnebo Slott
Bilder från Herkulesskogen
Bilder från Hällesåker
Bilder från Krokslätt
Bilder från Kvarnbyn
Bilder från Kållered
Bilder från Lackarebäck
Bilder från Lindome
Bilder från Lindomeån
Ån har sin huvudkälla i Ingsjöarna i Västergötland, där den bebenäms Lindomeån. Vattendraget passerar socknarna Lindome, Älvsåker, Tölö och Kungsbacka på sin väg mot utloppet i Kungsbackafjorden. Kungsbackaåns uppskattade medelvattendjup i dess nedre sträckning är cirka 3 meter. Åns nedre sträckning genom Lindome, Anneberg och Kungsbacka löper genom ett låglänt område. Partiella översvämningar har vid snösmältningen ofta förekommit framförallt mellan Lindome och Anneberg. 
Bilder från Rådasjön
Bilder från Stensjön
Stensjön är en sjö i Mölndals kommun och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön avvattnas av Mölndalsån. Den ligger i nordöstra Mölndals kommun nära Gunnebo slott. Stensjön har tillflöde från Södra Långevattnet och från Rådasjön, genom Stålloppet, och utmynnar sen i Mölndalsån.
Bilder från Ståloppet
Bilder från Södra Långevattnet
Bilder från Tulebosjön
Tulebosjön är en sjö i Mölndals kommun i Västergötland och ingår i Kungsbackaåns huvudavrinningsområde. Sjön är 8 meter djup, har en yta på 0,319 kvadratkilometer och befinner sig 40,2 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Intagsbäcken. Vid Tulebosjön finns en liten barnvänlig badplats med både sandstrand och gräs vid sjöns västra sida.
Bilder från Västra Ingsjön
Bilder från Åbro
Panoramabilder från Mölndal
Back to Top